Vývod předků

Je-li pátrání vedeno pouze po přímých předcích v jednotlivých generacích (výchozí osoba , otec : matka , děd: bába z otcovy strany, děd: bába z matčiny strany – atd.), jedná se o vývod předků.
Z pochopitelných důvodů se zpravidla zpracovává pro šest generací, tj. 62 předků. Jedna generace totiž představuje v historii cca 30 let a každá další znamená dvojnásobný počet přímých osob. Za deset generací, tj. cca 300 let, nám genové dědictví předalo 512 a po dalších dvou pokoleních už dokonce 2.048 lidí.
Práce na vývodu předků se podobá blešímu cirkusu. Skáčete z matriky do matriky, od jména ke jménu, ale nakonec nevidíte skoro nic. Jen horu jmen a dat. Výsledná vypovídací hodnota není vysoká, neboť se nezjišťují počty a osudy sourozenců v jednotlivých generacích. Hlavní smysl spočívá v lékařském využití (např. dispozice k různým chorobám, hledání příbuzenských dárců kostní dřeně).
Zvolíte-li tuto variantu, dostanete 4. generace s daty narození, sňatku a úmrtí, v páté generaci data sňatků a v šesté generaci jen jména předků, tj. 70 údajů (= 12.000,- Kč) + textové shrnutí zjištěných informací + graf + databáze zjištěných dat v celkové hodnotě 15.000,- Kč