Základní varianta rodokmenu

Pátrání je zaměřeno na přímé předky výchozí osoby a jejich rodiny. O sourozencích přímých předků podává jen základní informace (sourozenec zemřel v dětství = linie končí; sourozenec se oženil či provdal = v budoucnu lze propojit rodokmeny). Tento způsob zpracování, doplněný o bádání v gruntovních knihách, dalších archivních dokumentech a o souběžné historické události, dokáže za relativně dostupnou cenu přiblížit rodovou historii tak, aby předci nepředstavovali jen jména bez obsahu, ale konkrétní lidi v konkrétní době. Proto jej doporučuji jako nejlepší v poměru výkon : cena.
Vyberete-li si tento způsob zpracování, bude jeho výsledkem zhruba 95 zpracovaných matričních zápisů = cca 19.000,- Kč (přímí předci v otcovské nebo mateřské linii (vyhledáváno narození, sňatek, úmrtí) + sourozenci (vyhledáváno narození, úmrtí v dětství – u dcer a synů – nebo sňatek – jen u synů) + stručná historie rodu (do 5 stran textu á 200,- Kč / 1 strana = cca 1.000,- Kč) + 2 grafy (á 150,- Kč = 300,- Kč) + databáze zjištěných dat k importu do genealogického programu na MyHeritage apod. (500,- Kč). Výsledná cena se bude pohybovat okolo 21.000,- Kč 
Toto zpracování je možné rozšířit o vyhledání dalších archiválií, zejména zápisů z gruntovních knih. Ty poskytují informace o tom kdo a kdy koupil grunt a jaká byla cena hospodářství. Dále kdo měl na gruntě finanční podíl, případně kdo a co dědil po zemřelém hospodáři. Zpravidla se v nich píše i o vybavení gruntu a povinnostech vůči vrchnosti. Všechny tyto informace výrazně rozšíří znalosti o životě Vašich předků. Výsledná cena 21.000,- Kč se pak zvedne přibližně o 4.000,- Kč, tj. kolem 25.000,- Kč.
ukázka zpracování (bez letošní novinky – Stručné historie rodu)
Rodokmen Kunc b